Carastelec, Str. Principală, Nr. 463. Cod poștal: 457065. (+4)0260-673702 secretariat@scoalacarastelec.ro
roenfrdehu

Formular - tip cerere de informaţii de interes public

Data: ........................................

Descarca document Word


Stimate Domnule Director,
al Școala Gimnazială Carastelec Salaj


Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul
este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
.............................................................................. .


Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea
adresă de e-mail (opţional): ....................... .
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă
se solicită copii în format scris).


Vă mulţumesc pentru solicitudine,
........................


(semnătura petentului)


Numele şi prenumele petentului .........................................
Adresa ..............................
Profesia (opţional) .................
Telefon (opţional) ..................
Fax (opţional) ......................

Datele cu caracter personal

date personale2

 

Noutăți portalul EDU

Fluxul nu a fost găsit.